سید مصطفی حسینی

 معمار نرم‌افزار و مهندس فرآیند RUP

Software Architect & RUP Process Engineer

سید مصطفی حسینی

صفحه شخصی |  RUP چیست؟ |  فازهای RUP |  دیسیپلین‌های RUP |  نكته‌ها |  دوره آموزشی RUP |  ابزارهای Rational |  تكنولوژی‌های نرم‌افزاری

 

  دوره آموزشی (آموزش RUP 7، UML 2 و ابزارهای Rational)
در این دوره دانشجویان پس از آشنایی كلی با RUP و فازها ی آن، با دیسیپلین‌های RUP و فعالیت‌‌های لازم در هر دیسیپلین و محصولاتی كه باید تولید شوند بطور مشروح آشنا می‌شوند. زبان UML به عنوان یك زبان مدل‌سازی كه در RUP كاربرد گسترده‌ای دارد متناسب با فعالیت‌ها و محصولات مرتبط معرفی می‌شود و در كارگاه‌ها تمرین می‌گردد. همچنین با ابزارهای IBM Rational كه برای پشتبانی از فعالیت‌های هر دیسیپلین ارائه شده است آشنا می‌شوند و در كارگاه‌های عملی كار با آن ابزارها را تجربه می‌كنند. در صورت تمايل امكان آموزش Visual Studio Team System (Suite) به اين منظور نيز وجود دارد.
الگوهای طراحی GoF زیرمجموعه‌ی RUP نیستند، لكن با توجه به نقش بسیار موثری كه در انجام طراحی‌ خوب ایفا می‌كنند، آموزش و تجربه‌ی عملی برخی از آنها در كنار دیسیپلین تحلیل و طراحی پیش‌بینی شده است.
تا كنون دوره‌های آموزشی RUP متعددی برای سازمان‌ها و شركت‌های مختلف برگزرا نموده‌ام كه مدت زمان و سرفصل‌های آن مطابق با نیاز كارفرما بوده‌است. بطور معمول سرفصل دوره های طولانی مدت (60 ساعته) بصورت زیر است، كه با توجه به نیازهای متقاضی سرفصل‌ها و مدت زمان ارائه آنها كاملا قابل تغییر است (مثلا دوره‌هاي 16، 32 يا 48 ساعته).
در صورت فراهم بودن شرایط، در هر نقطه از ایران امكان برگزاری كلاس وجود دارد.

لازم به ذكر است كه دوره‌های آموزشی بر مبنای آخرین نسخه‌ها ( UML 2 و RUP 7 ) ارائه می‌شود.
به دانشجویان این دوره علاوه بر ارائه اسلایدهای فارسی و مشروح از مطالب، جزوه نسبتا كاملی نیز راجع به مفاهیم پایه شیءگرایی، زبان UML و RUP ارائه می‌شود.

اسلاید نمونه برای آشنایی ابتدایی با كلیات و مفاهیم RUP

موضوع جلسات

ردیف موضوع كلی

مفاهیم شیء گرایی و مدل‌سازی بصری

1 مقدمه

(3 جلسه)

آشنایی با (1) RUP

2

آشنایی با (2) RUP

3

‌آشنایی عمومی با دیسیپلین Business Modeling، نقش‌ها، فرآیند، فعالیت‌ها، مفاهیم و فرآورده‌ها

4 مدل‌سازی كسب و كار

(4 جلسه، 2 کارگاه)

آشنایی با مفاهیم (BSC) Balanced Scorecard ، نمودار Fishborn، نمودار Pareto، Activity-Based Costing

5
آشنایی با Business Use-Case Model، مفاهیم، قواعد و روابط (generalization, extend, include) 6
كارگاه : مدل‌سازی Business Actor و Business Use-Case در (XDE یا) Rational Rose – مثال و تمرین 7
آشنایی با (Business Worker, Business Entity, Business System) Business Analysis Model 8
كارگاه : مدل‌سازی Business Analysis Model در (XDE یا) Rational Rose – مثال و تمرین 9

آشنایی عمومی با دیسیپلین نیازمندی‌ها (محصولات و فرآیندها)

10 نیازمندی‌ها

(3 جلسه، 2 کارگاه)

آشنایی با فرآورده‌ها : Vision، Supplementary Requirement, Actor, Use-Case

11
آشنایی با use-case model مفاهیم و روابط Communication-Association، Include، Extend، Generalization 12
کارگاه : ترسیم use-case model در (XDE یا) Rational Rose 13
کارگاه : آشنایی با ابزار RequisitePro 14
آشنایی عمومی با دیسیپلین تحلیل و طراحی (محصولات و فرآیندها) 15 تحیل و طراحی

(9 جلسه، 4 کارگاه)
 
تحلیل رفتار، مدل تحلیلی، کلاسهای تحلیل، Use-Case Realization 16
کارگاه : طراحی کلاسهای تحلیلی و Use-Case Realization در Rose (XDE) 17
طراحی اجزاء، مدل طراحی، نمودارهای Sequence، Communication(Collaboration)، Timing و Statechart
 
18
کارگاه : کلاسهای طراحی، و Use-Case Design در Rose (XDE) 19
کارگاه : طراحی نمودارهای Sequence، Collaboration و Statechart در Rose (XDE) 20
Class Diagramو روابط Aggregation و Generalization، مدل‌سازی داده 21
 کارگاه : اِعمال روابط Association، Aggregation و Generalization در Rose (XDE) 22
کارگاه : مدل‌سازی داده در Rose و تجزیه مدل برای تولید همروند 23
الگوهای طراحی (1) – مقدمه، الگوی Composition 24
الگوهای طراحی (2)- الگوهای Strategy و Decorator 25
الگوهای طراحی (3)- الگوهای Abstract Factory و Bridge
 
26
الگوهای طراحی (4) – الگوهای Command، Iterator و Visitor 27
آشنایی عمومی با دیسیپلین پیاده سازی (محصولات و فرآیندها) 28 پیاده‌سازی

(1 جلسه، 4 کارگاه)
 
 کارگاه :رسم Component Diagram و Deployment Diagram در Rose (XDE)
 
29
کارگاه : تولید خودکار کد با استفاده از Rational Rose 30
کارگاه : تولید خودکار کد با استفاده از Rational XDE 31
کارگاه : آشنایی با ابزار Pure Coverage، Purify، Quantify 32
آشنایی عمومی با دیسیپلین آزمون (محصولات و فرآیند‌ها) 33 تست

(2 جلسه، 1 کارگاه)
 
آشنایی با فرآورده‌ها : Test Plan، Test Case و Test Suite 34
کارگاه : آشنایی با ابزار Functional Tester 35
آشنایی عمومی با دیسیپلین استقرار (محصولات و فرآیند‌ها) 36 استقرار

(1 جلسه)
 
  آشنایی عمومی با دیسیپلین مدیریت پیكربندی و تغییرات (محصولات و فرآیندها) 37 مدیریت پیكربندی و تغییرات

(1 جلسه، 1 کارگاه)

 
کارگاه : آشنایی با ابزار ClearQuest 38
آشنایی عمومی با دیسیپلین مدیریت پروژه (محصولات و فرآیندها) 39 مدیریت پروژه

(1 جلسه، 1 کارگاه)
 
کارگاه : آشنایی با ابزار Rational Administrator 40

در صورت تمايل به آموزش Visual Studio Team System (Suite)   امكان ارائه آموزش‌هاي زير نيز وجود دارد :

Application Designer, Class Designer, Deployment Designer, Visio, UML plug-in تحیل و طراحی
Code Coverage, Code Profiler, Unit Testing, Static Analysis پياده سازي
Load Testing, Manual Testing, Web Testing, Generic Testing تست
Source Safe مديريت پيكربندي و تغييرات
برنامه پیشنهادی دوره آموزشی

Sayyed Mostafa Hosseyni
RUP Process Engineer & Software Architect
Phone : 0912 275 37 87
E-Mail : smhoseyni@gmail.com
www.smhoseyni.com
Creative Commons License