سید مصطفی حسینی

 معمار نرم‌افزار و مهندس فرآیند RUP

Software Architect & RUP Process Engineer

سید مصطفی حسینی

صفحه شخصی |  RUP چیست؟ |  فازهای RUP |  دیسیپلین‌های RUP |  نكته‌ها |  دوره آموزشی RUP |  ابزارهای Rational |  تكنولوژی‌های نرم‌افزاری

 

  برخی شركت‌ها و سازمان‌هایی كه تا كنون برای آنها دوره‌ آموزشی RUP برگذار نموده‌ام
 • شركت توانیر
 • سازمان خصوصي سازي
 • شركت پردازشگران سامان
 • شركت بهسازان ملت
 • گروه داده‌ورز جویا- اصفهان
 • شركت آتیه پرداز
 • سازمان هوافضا
 • شركت نفت بهران
 • شركت پترو ايران
 • پالایشگاه اصفهان
 • سازمان امور مالیاتی
 • شركت پویندگان راه سعادت
 • شركت دمسان رايانه
 • صنایع دریایی مشهد
 • شركت پپیشگامان کویر یزد
 • شركت پردازشگران سامان
 • شركت بهسازان ملت
 • شرکت اوراسل
 • شرکت صاایران

Sayyed Mostafa Hosseyni
RUP Process Engineer & Software Architect
Phone : 0912 275 37 87
E-Mail : smhoseyni@gmail.com
www.smhoseyni.com
Creative Commons License